• Tłumacz języka migowego
BIP

Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu „AMICI”

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Cele szczegółowe programu:

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

Kodeks etyczny wolontariusza:

 1. Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 2. Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 3. Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 4. Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 5. Mówić otwarcie - pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
 6. Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.
 7. Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 9. Być osobą, na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 10. Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Opiekunowie:

 • Barbara Dydyk,
 • Irena Kindrat,
 • Elżbieta Szczybyło.
Kategoria: Szkolny Klub Wolontariatu [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
odt 2023-06-17 Plan Pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu 2022/2023
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Plan Pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu 2022/2023 23.09KB -
doc 2023-06-17 Program Szkolnego Klubu Wolontariatu
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Program Szkolnego Klubu Wolontariatu 54.5KB -
do góry