• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Szkoła/Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego/specjalnego

  • Dyżur dla rodziców : Poniedziałek : 09:40 - 10:40
  • Dyżur dla uczniów : Poniedziałek : 10:40 - 11:25

Pani mgr Krystyna Strojna zaprasza

Pedagog szkolny jest stale do Waszej dyspozycji również w formie online poprzez e-dziennik ( Librus ) oraz adres mailowy: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

do góry